ثبت کپی رایت

جهت ثبت رسمی کپی رایت آثار خود می توانید قبل و یا حداکثر 6 ماه بعد از سفارش تولید و توزیع آثار خود اقدام نمایید.

بدین منظور شما می توانید مالکیت معنوی کلیه آثار هنری خود اعم از قطعات موسیقی نواخته شده یا نشده و همچنین تصاویر، عکس ها، نقاشی، فیلم نامه و یا فیلم خود را از طریق ما ثبت بین المللی نمایید.

نشر جهانی موسیقی ایرانی


با کمک خدمات هنرگستر می توانید آثار شنیداری خود را به صورت سی دی (CD) و یا فایل های الکترونیکی قابل دانلود (MP3) در شبکه جهانی آمازون معرفی و جهت فروش به همه علاقه مندان موسیقی و هنر ایرانی عرضه نمایید.

نشر جهانی فیلم ایرانی


با کمک خدمات هنرگستر می توانید ضمن ثبت کامل آثار تصویری در بانک اطلاعات جهانی IMDb، آثار خود را به صورت دی وی دی (DVD) و یا مشاهده آن لاین در شبکه جهانی آمازون معرفی و جهت فروش به همه علاقه مندان فیلم و هنر ایرانی عرضه نمایید.